Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Техникалық реттеу және метрология комитеті

  • 2016 жылы өткізілген аймақтық штаб отырыстар саны - 73-нан астам
  • Нормативтік техникалық құжаттардың мемлекеттік бірыңғай қорындағы стандарттардың жалпы саны - 69500 
  • Комитеттің Департаменттерімен 2016 жылғы жүргізілген тексерістер саны - 1228 
  • 2016 жылы әзірленген ұлттық стандарттар саны - 747

Депозитарий сыныптауыштары

     Депозитария интернет-ресурсы
 

Сыныптама: Қабылданған әдістемелерге сәйкес ұқсастығы немесе айырмашылығы бойынша оларды кіші көптүрлілікке көптеген нысандарды бөлу.

Сыныптама жүйесі: Сыныптама әдістері мен қағидаларының жиынтығы, оның нәтижесі.

Мемлекеттік сыныптауыш: Кодтардың жүйелендірілген жинағын және техникалық-экономикалық нысандардың сыныптауыштық топтарының атауларын қамтитын құжат.

Сыныптауыш нысаны: Сыныпталатын көптүрлілігінің элементі.

Сыныптауыштық топтама: Сыныптама нәтижесінде алынған нысандардың кіші көптүрлілігі.

Сыныптаманың иерархиялық әдісі: Бағынысты сыныптауыштық топтамаларға нысандардың көптүрлілігін бірізділікпен бөлу.

Сыныптаманың фасетті әдісі: Тәуелсіз сыныптауыштық топтамаларға нысандардың көптүрлілігін параллельді бөлу.

Код: Белгі немесе сыныптама нысанын және (немесе) сыныптауыштық топтаманы белгілеу үшін қабылданған белгілердің жиынтығы.

Кодтау: Түзілу және сыныптама нысаны және (немесе) сыныптауыштық топтама кодын беру.

Сыныптауышты жүргізу: Өзектендірілген түрде сыныптауышты қолдау.

Салалық (ведомстволық) сыныптауыш СС: Министрліктердің (ведомстволардың) саланы басқарудың автоматтандырылған жүйесінде қолдану үшін белгіленген тәртіпте енгізілген сыныптауыш.

ТЭА МБ депозитарийі: ТЭА МБ депозитрийін пайдаланушылардың мүддесінде ақпараттық және нормативтік қамтамасыз ету, олардың өзекті жағдайында қалыптастырылуын, есепке алынуын, сақталуын, сүйемелденуін қамтамасыз ететін, ведомствоаралық сипаты бар техникалық-экономикалық ақпараттар сыныптауыштарының жиынтығын қамтитын мамандандырылған қор.

ТЭА МБ депозитарийінің жеткізіп берушілері: ТЭА әзірлеуге, бекітуге және жүргізуге жауапты мемлекеттік басқару органдары.

ТЭА МБ депозитарийін пайдаланушылар: ТЭА МБ депозитарийіндегі ақпараттар мен сыныптауыштарды пайдалануға мүдделі жеке және заңды тұлғалар.

ТЭА МБ тізілімі: Қағаз түрінде немесе электрондық тасымалдағыштарда жүйелік ақпараттық қызмет ету және ТЭА МБ тіркелгендердің қолданысының мерзіміне бақылау үшін пайдаланылатын және техникалық реттеу (бұдан әрі – уәкілетті орган) саласындағы жұмыстарға бақылау және қадағалауды бақаруға, жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік орган қабылдаған, техникалық-экономикалық ақпаратты кодтау және сыныптауыш жүйесінде (бұдан әрі – ТЭА СЖК) объектілер мен субъектілердің жүйелендірілген тізбесі.
Министр блогы

Қасымбек
Жеңіс Махмұдұлы

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУЫНДА ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУ

загрузка карты...